Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego – Informacja o udzieleniu zamówienia nr 3/2015 !!!

29.05.2015

Informacja o udzieleniu zamówienia nr 3/2015

W związku z realizacją w ramach działania III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 projektu „Wzrost konkurencyjności firmy na rynku międzynarodowym poprzez wprowadzenie nowego produktu w wyniku zastosowania innowacyjnych rozwiązań robotyzacji procesu pakowania jaj” w dniu 8 maja 2015 zostało rozpoczęte postępowanie… Treść szczegółowa zamówienia dostępna do pobrania pod tym adresem Informacja o udzieleniu zamówienia nr 3/2015.

Untitled1

 

 


 

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

08.05.2015

Ogłoszenie o zamówieniu 3/2015

W związku z realizacją w ramach działania III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 projektu „Wzrost konkurencyjności firmy na rynku międzynarodowym poprzez wprowadzenie nowego produktu w wyniku zastosowania innowacyjnych rozwiązań robotyzacji procesu pakowania jaj” zapraszamy do składania ofert. Treść szczegółowa zamówienia dostępna do pobrania pod tym adresem Ogłoszenie o zamówieniu 3/2015

Untitled1

 

 


Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego – Informacja o udzieleniu zamówienia nr 2/2015 !!!

10.04.2015

Informacja o udzieleniu zamówienia nr 2/2015

W związku z realizacją w ramach działania III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 projektu „Wzrost konkurencyjności firmy na rynku międzynarodowym poprzez wprowadzenie nowego produktu w wyniku zastosowania innowacyjnych rozwiązań robotyzacji procesu pakowania jaj” w dniu 14 marca 2015 zostało rozpoczęte postępowanie… Treść szczegółowa zamówienia dostępna do pobrania pod tym adresem Informacja o udzieleniu zamówienia nr 2/2015.

Untitled1

 

 


 

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

20.03.2015

Ogłoszenie o zamówieniu 2/2015
(aktualizacja z dnia 20.03.2015)

W związku z realizacją w ramach działania III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 projektu „Wzrost konkurencyjności firmy na rynku międzynarodowym poprzez wprowadzenie nowego produktu w wyniku zastosowania innowacyjnych rozwiązań robotyzacji procesu pakowania jaj” zapraszamy do składania ofert. Treść szczegółowa zamówienia dostępna do pobrania pod tym adresem Ogłoszenie o zamówieniu 2/2015

Untitled1

 

 


Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego – Informacja o udzieleniu zamówienia nr 1/2015 !!!

10.03.2015

Informacja o udzieleniu zamówienia nr 1/2015

W związku z realizacją w ramach działania III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 projektu „Wzrost konkurencyjności firmy na rynku międzynarodowym poprzez wprowadzenie nowego produktu w wyniku zastosowania innowacyjnych rozwiązań robotyzacji procesu pakowania jaj” w dniu 19 lutego 2015 zostało rozpoczęte postępowanie… Treść szczegółowa zamówienia dostępna do pobrania pod tym adresem Informacja o udzieleniu zamówienia nr 1/2015.

Untitled1

 

 


Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

19.02.2015

Ogłoszenie o zamówieniu 1/2015

W związku z realizacją w ramach działania III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 projektu „Wzrost konkurencyjności firmy na rynku międzynarodowym poprzez wprowadzenie nowego produktu w wyniku zastosowania innowacyjnych rozwiązań robotyzacji procesu pakowania jaj” zapraszamy do składania ofert. Treść szczegółowa zamówienia dostępna do pobrania pod tym adresem Ogłoszenie o zamówieniu 1/2015.

Untitled1