W ramach działania III.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego, zrealizowaliśmy projekt mający na celu wzrost konkurencyjności firmy na rynku międzynarodowym poprzez wprowadzenie nowego produktu w wyniku zastosowania innowacyjnych rozwiązań robotyzacji procesu pakowania jaj.

Tablica reklamowa COP na stronę


 

W ramach działania 123 “Zwiększenie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 zrealizowaliśmy projekt mający na celu uruchomienie zakładu produkcji pasz.

działanie 123