Działalność GPR Suflidowo koncentruje się głownie na klasyfikowaniu wagowym i jakościowym oraz pakowaniu jaj kurzych i ich dystrybucji. Dzięki dofinansowaniu unijnemu zakupiono innowacyjną maszynę sortującą która wprowadziła najnowsze rozwiązania w zakresie zarządzania produkcją. Umożliwiono monitorowanie ruchu i pochodzenia partii jaj na każdym etapie ciągu technologicznego, a także wzmocniono respektowania zasad ochrony środowiska.

 

MOBA Omnia XF 330

Od końca 2009 roku, dzięki dofinansowaniu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa staliśmy się posiadaczami automatycznej maszyny sortującej MOBA Omnia XF 330. Jest to pierwsza tego typu maszyna w Polsce i jedna z kilku w Europie. Innowacyjna linia technologiczna służy do klasyfikowania, sortowania, znakowania, dezynfekcji i pakowania jaj. Maszyna w pełni automatyzuje produkcję. Wyposażona jest w niezwykle czujne detektory jaj brudnych, stłuczek, wylewek i krwinek. Oferowane przez nas jaja są dzięki temu czyste, mają nieuszkodzone skorupki, nie zawierają krwinek, pozbawione są bakterii i drobnoustrojów, a ich masa jest właściwa dla danej klasy wagowej. Otrzymują Państwo produkt najwyższej jakości. Maszyna MOBA Omnia pozwala również oferować Państwu jaja zdezynfekowane dzięki zastosowaniu systemu promieni UV. Oferta ta kierowana jest głównie do placówek gastronomicznych, które zobowiązane są do dezynfekowania jaj przed użyciem ich w kuchni. Więcej na temat jaj dla gastronomii znajdą Państwo w zakładce Oferta. Stosowanie przez nas maszyny MOBA Omnia pozytywnie wpływa również na środowisko naturalne poprzez parametry zmniejszające ilość jaj uszkadzanych i oddawanych do utylizacji, wysoką energooszczędność oraz ograniczenie środków chemicznych służących do dezynfekcji.

 

sortownia_2009_1

Nowe kurniki

W lutym 2011 roku zostały oddane do użytku 2 nowe kurniki produkcyjne jaj konsumpcyjnych. Kurniki wyposażone są w nowoczesne urządzenia niemieckiej firmy Farmer Automatic spełniające wszystkie obowiązujące normy i wymogi prawne dotyczące warunków utrzymania kur niosek. Dzięki zintegrowanemu systemowi procesy karmienia i pojenia kur, zbierania jaj oraz usuwania pomiotu mogą odbywać się całkowicie automatycznie. Nowoczesne kurniki wyposażone są w gniazdo, grzędy, łańcuchowy system karmienia, poidła smoczkowe ze stali nierdzewnej, przestrzeń do grzebania oraz urządzenie do skracania pazurów. Dzięki systemowi „Egg saver” jaja przed wejściem na taśmę zbioru jaj są zatrzymywane, co zapobiega uderzeniu o jaja znajdujące się już na taśmie. Eliminuje to praktycznie całkowicie pęknięcia jaj oraz niewidoczne mikropęknięcia. Nowością jest możliwość wyposażenia kurników w system suszenia i granulacji pomiotu. Uzyskany w ten sposób nawóz naturalny może być bezpośrednio stosowany na polach uprawnych czy działkach rekreacyjnych. Dodatkową korzyścią wynikającą z tej funkcji jest znaczne obniżenie emisji amoniaku w  całym kurniku, co także rozwiązuje problem gromadzenia się roztoczy. Obniżenie poziomu amoniaku zmniejsza negatywny wpływ na środowisko naturalne oraz poprawia warunki bytowe ptaków.