Grupa Producentów Rolnych Suflidowo skupia sześć gospodarstw zlokalizowanych w: Teresinie, Głupicach Parceli, Świerczynie i Lipinie.