W oddziale Świerczyna znajduje się ferma kurza, warsztaty naprawcze, a przede wszystkim mieszalnia pasz. Nioski we wszystkich fermach karmione są paszą wyprodukowaną we własnej mieszalni w oparciu o zboża z własnych gospodarstw.